Home
Tweede Wereldoorlog
   
Bestellen..
   

Schaduwen over de woestijn.


Strategie, management en organisatie
van het Duitse en Britse leger
van Versailles tot El Alamein: theorie en praktijk.


J.J. Brouwer
  Vierde herzien druk:
april 2012
Afmetingen:
24 x 17 cm
Uitvoering:
416 blz
ingebonden
ISBN:
978-90-75879-61
Prijs:
€ 32.00
Schaduwen over de woestijn.   Bij deze historische studie over de krijgsgeschiedenis in Noord-Afrika in de Tweede Wereldoorlog is de auteur uitgegaan van de theorie van management en organisatie. De reden hiervoor is dat het verloop en de uitkomst van militaire acties vaak pas te doorgronden zijn als men een helder beeld heeft van de organisatorische dimensies van de betrokken organisaties. Hierbij kan men denken aan elementen als de organisatiestructuur, de mate van decentralisatie, de stijl van leidinggeven, het trainingsniveau van manschappen, de teambuilding, de Command-, Control-, Communications- en Intelligence-structuur (C3I-structuur) et cetera.

De ontwikkelingen van twee organisaties worden onder de loep gehouden, te weten het Duitse en Britse leger. Ze worden gevolgd vanaf de vrede van Versailles tot El Alamein. Bij de analyse van de betrokken organisaties doet zich het interessante fenomeen voor dat het Duitse leger tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog een duidelijk betere battlefield performance (in bedrijfstermen market performance) kende dan al zijn tegenstanders. Waarom was het Duitse leger zo succesvol en welke organisatorische dimensies speelden het Britse leger parten bij het streven naar een hogere battlefield performance? Dit zijn slechts enkele vragen die in dit boek de revue passeren. De combinatie van organisatorische en historische analyses leidt tot een groter inzicht in een aantal voor onze historie van belang zijnde militaire confrontaties.

Schaduwen over de woestijn uit 2003 (4de herziene druk, 2012) heeft aan de basis gestaan van een aantal andere boeken die de auteur in de jaren daarna heeft geschreven. In zijn werk is een militair historische lijn te ontdekken in Het Oostfront (2006), Guderian (2008) en Militaire uitvindingen voor de dagelijkse praktijk (2007), en een organisatorische lijn in Angelsaksen versus Rijnlanders (2005), Nieuw Europees Organiseren (2010), Stop de Amerikanen (2011) en The Dutch Industrial Landscape (2011). Op dit ogenblik werkt hij aan twee boeken, een over de Nederlandse gezondheidszorg en een ander over operatie Market Garden.

mr. drs. Jaap Jan L.M. Brouwer (1957) studeerde medicijnen en rechten in Groningen. Na zijn studie werkte hij bij verschillende adviesbureaus. Sinds 1995 is hij managing partner van CinC Management Consultants.
 
  Recensies  
H. Couzy, generaal bd
'... In managementboeken uit de V.S. kunnen we de laatste jaren interessante ideeŽn en theorieŽn over modern leiderschap vinden. Er wordt gesuggereerd dat dit nieuwe inzichten zijn, maar men gaat voorbij aan het feit dat het Duitse leger in de periode tussen beide wereldoorlogen een managementconcept heeft ontwikkeld dat antwoord biedt op vele actuele vragen op het terrein van management en organisatie ...'


Prof. P. Moerman emeritus hoogleraar IndustriŽle economie en productiemanagement van de Erasmus Univ
'... In veel organisaties domineert het Anglo-Amerikaanse denken in termen van een strikte planning- en controlcyclus en een door boekhouders ingegeven fixatie op de financiŽle dimensies van de organisatie. Dit biedt geen goede basis om om te gaan met de onzekerheden en de dynamiek van de hedendaagse markt. Dit boek schets een alternatief model dat beter is toegesneden op de Europese situatie...'

 
 
Uitgeverij Van Gruting
  Albert van Dalsumlaan 613, 3584 HN Utrecht
Telefoon: (+31)(0)30 737 03 40
E-mail: info@vangruting.nl